فهرست

عملکرد انواع گیربکس خودرو

گیربکس خودرو یکی از اجزای اصلی و مهم خودروها است. وظیفه اصلی این قطعات انتقال و هدایت نیروی تولید شده توسط موتور به چرخ ها می باشد. گیربکس اساساً سیستمی است که در آن مقدار قابل تنظیم دور موتور با استفاده از چرخ دنده های سرتاسر گیربکس و با سرعت ها و قدرت های قابل کنترل به چرخ های خودرو منتقل می شود. جالب اینجاست که با تکیه بر این سیستم قادر به تنظیم محدوده سرعت خودرو خواهیم بود.
گیربکس اتوماتیک و گیربکس دستی

به عبارت ساده، گیربکس نیرو را از موتور خودرو می گیرد و هر چقدر که بخواهیم به چرخ ها منتقل می کند. به طور کلی گیربکس ها به دو دسته اتوماتیک و دستی یا به عبارتی دیگر تقسیم می شوند. هر دو گیربکس نیرو را از موتور خودرو به چرخ ها منتقل می کنند. اما تفاوت اصلی این است که در خودروهایی که از گیربکس معمولی استفاده می کنند، میزان نیروی انتقالی باید توسط راننده تنظیم شود، به طوری که راننده خودرو کنترل وظایف گیربکس در جاده را بر عهده می گیرد. اما این مشکل در خودروهایی که از گیربکس اتوماتیک استفاده می کنند متفاوت است و از صفر تا صد وظیفه گیربکس بر عهده خود سیستم انتقال است. بنابراین نیازی به مداخله راننده در جاده نخواهد بود.

مطمئناً اولین تفاوتی که بین خودروهای اتوماتیک و معمولی خواهید دید، فاصله کلاچ است، زیرا خودروهایی که از گیربکس اتوماتیک استفاده می کنند برای تعویض دنده نیازی به کلاچ نخواهند داشت و گیربکس به تنهایی از پس همه چیز برمی آید.
گیربکس اتوماتیک یا دستی بهتر است

مهم ترین نکته این است که گیربکس های اتوماتیک هرگز نمی توانند جایگزین گیربکس های دستی شوند، زیرا اگر شما هم جزو کسانی هستید که می خواهید از لحظه لحظه رانندگی خود لذت ببرید، قطعا گیربکس های دستی را انتخاب خواهید کرد. زیرا در خودروهایی که از گیربکس دستی استفاده می کنند آزادی عمل بیشتری دارید و در واقع سرعت موتور و قدرت انتقال به چرخ ها را کنترل خواهید کرد تا بتوانید از آن قدرت برای کنترل شتاب و سرعت مورد نظر خود استفاده کنید.

انواع گیربکس دستی

1- گیربکس دستی

گیربکس دستی یک سیستم انتقال قدرت است که در آن نیرو از طریق کلاچ به گیربکس منتقل می شود، جایی که به دنده هایی می رسد که به شفت خروجی گیربکس و در نهایت به چرخ ها متصل هستند. در این سیستم راننده نقش اصلی را در تعویض دنده دارد. چون باید با فشردن پدال کلاچ ارتباط بین گیربکس و موتور را قطع کند. از طرفی با استفاده از دسته دنده، دنده های مربوطه را در گیربکس خودرو روی هم قرار داده و سپس با رها کردن پدال کلاچ، اتصال بین موتور و گیربکس را بازیابی کنید.

دلیل تغییر گیربکس دستی به اتوماتیک

انجام این فرآیند اگرچه در ابتدا چندان دشوار نیست، اما تکرار آن در چند ده و صدها بار در رانندگی شهری می تواند آزاردهنده باشد. اینجاست که گیربکس های اتوماتیک وارد می شوند. سیستم های گیربکس اتوماتیک این روزها بسیار متنوع هستند، اما شکل سنتی آن که سال ها در خودروها استفاده می شود شامل بخشی به نام مبدل گشتاور برای انتقال نیرو از موتور به سیستم انتقال و انتقال نیرو است. چرخ دنده ها اگرچه این سیستم سال ها کارایی خود را نشان داده است، اما به دلیل هزینه بالا، فضای زیادی که اشغال می کند و البته اتلاف مقداری انرژی در سیستم مبدل گشتاور، نقاط ضعفی را نسبت به سیستم های انتقال قدرت دستی نشان می دهد.

گیربکس های دستی به 2 دسته تقسیم می شوند که دسته قدیمی تر اکنون فقط در موتورسیکلت ها استفاده می شود و استفاده از آن در انواع خودروها منسوخ شده است. گیربکس های دستی معمولا با 4 یا 5 سرعت طراحی می شوند اما نمونه های 6 سرعته به ندرت تولید می شوند.

گیربکس های متوالی (غیر سنکرون): در این نوع گیربکس دستی دنده ها باید به صورت متوالی تعویض شوند. امکان تعویض دنده مثلا از دنده 2 به 4 وجود نداشت. این مشکل رانندگی و کاهش یا افزایش سرعت را سخت و زمان بر می کرد.
گیربکس های غیر ترتیبی (سینکرون) : این نوع گیربکس دستی که امروزه به عنوان گیربکس دستی در انواع خودروهای سواری استفاده می شود این قابلیت را دارد که مقداری دنده را رها کرده و به دنده بالاتر بپرد. مثلا دسته دنده از دنده 2 به 4 قابل جابجایی است و نیازی به رعایت دستور نیست.

2- گیربکس اتوماتیک

گیبرکس اتومات

شاید تا به حال سوار ماشینی با گیربکس اتوماتیک شده باشید. در این خودروها نیازی به تعویض دنده نیست و این عمل انجام خواهد شد

گیربکس یکی از اجزای اصلی و مهم خودروها است. وظیفه اصلی این قطعات انتقال و هدایت نیروی تولید شده توسط موتور به چرخ ها می باشد. گیربکس اساساً سیستمی است که در آن مقدار قابل تنظیم دور موتور با استفاده از چرخ دنده های سرتاسر گیربکس و با سرعت ها و قدرت های قابل کنترل به چرخ های خودرو منتقل می شود. جالب اینجاست که با تکیه بر این سیستم قادر به تنظیم محدوده سرعت خودرو خواهیم بود.
گیربکس اتوماتیک و گیربکس دستی

به عبارت ساده، گیربکس نیرو را از موتور خودرو می گیرد و هر چقدر که بخواهیم به چرخ ها منتقل می کند. به طور کلی گیربکس ها به دو دسته اتوماتیک و دستی یا به عبارتی دیگر تقسیم می شوند. هر دو گیربکس نیرو را از موتور خودرو به چرخ ها منتقل می کنند. اما تفاوت اصلی این است که در خودروهایی که از گیربکس معمولی استفاده می کنند، میزان نیروی انتقالی باید توسط راننده تنظیم شود، به طوری که راننده خودرو کنترل وظایف گیربکس در جاده را بر عهده می گیرد. اما این مشکل در خودروهایی که از گیربکس اتوماتیک استفاده می کنند متفاوت است و از صفر تا صد وظیفه گیربکس بر عهده خود سیستم انتقال است. بنابراین نیازی به مداخله راننده در جاده نخواهد بود.

مطمئناً اولین تفاوتی که بین خودروهای اتوماتیک و معمولی خواهید دید، فاصله کلاچ است، زیرا خودروهایی که از گیربکس اتوماتیک استفاده می کنند برای تعویض دنده نیازی به کلاچ نخواهند داشت و گیربکس به تنهایی از پس همه چیز برمی آید.
گیربکس اتوماتیک یا دستی بهتر است

مهم ترین نکته این است که گیربکس های اتوماتیک هرگز نمی توانند جایگزین گیربکس های دستی شوند، زیرا اگر شما هم جزو کسانی هستید که می خواهید از لحظه لحظه رانندگی خود لذت ببرید، قطعا گیربکس های دستی را انتخاب خواهید کرد. زیرا در خودروهایی که از گیربکس دستی استفاده می کنند آزادی عمل بیشتری دارید و در واقع سرعت موتور و قدرت انتقال به چرخ ها را کنترل خواهید کرد تا بتوانید از آن قدرت برای کنترل شتاب و سرعت مورد نظر خود استفاده کنید.

1- گیربکس دستی

گیربکس دستی یک سیستم انتقال قدرت است که در آن نیرو از طریق کلاچ به گیربکس منتقل می شود، جایی که به دنده هایی می رسد که به شفت خروجی گیربکس و در نهایت به چرخ ها متصل هستند. در این سیستم راننده نقش اصلی را در تعویض دنده دارد. چون باید با فشردن پدال کلاچ ارتباط بین گیربکس و موتور را قطع کند. از طرفی با استفاده از دسته دنده، دنده های مربوطه را در گیربکس خودرو روی هم قرار داده و سپس با رها کردن پدال کلاچ، اتصال بین موتور و گیربکس را بازیابی کنید.

دلیل تغییر گیربکس دستی به اتوماتیک

انجام این فرآیند اگرچه در ابتدا چندان دشوار نیست، اما تکرار آن در چند ده و صدها بار در رانندگی شهری می تواند آزاردهنده باشد. اینجاست که گیربکس های اتوماتیک وارد می شوند. سیستم های گیربکس اتوماتیک این روزها بسیار متنوع هستند، اما شکل سنتی آن که سال ها در خودروها استفاده می شود شامل بخشی به نام مبدل گشتاور برای انتقال نیرو از موتور به سیستم انتقال و انتقال نیرو است. چرخ دنده ها اگرچه این سیستم سال ها کارایی خود را نشان داده است، اما به دلیل هزینه بالا، فضای زیادی که اشغال می کند و البته اتلاف مقداری انرژی در سیستم مبدل گشتاور، نقاط ضعفی را نسبت به سیستم های انتقال قدرت دستی نشان می دهد.

پیشنهاد ما استفاده از کلاچ برقی اهاکو هست زیرا بدون تغییر در گیربکس راحتی رانندگی را برای شما به ارمغان میاورد

انواع گیربکس دستی

گیربکس های دستی به 2 دسته تقسیم می شوند که دسته قدیمی تر اکنون فقط در موتورسیکلت ها استفاده می شود و استفاده از آن در انواع خودروها منسوخ شده است. گیربکس های دستی معمولا با 4 یا 5 سرعت طراحی می شوند اما نمونه های 6 سرعته به ندرت تولید می شوند.

گیربکس های متوالی (غیر سنکرون): در این نوع گیربکس دستی دنده ها باید به صورت متوالی تعویض شوند. امکان تعویض دنده مثلا از دنده 2 به 4 وجود نداشت. این مشکل رانندگی و کاهش یا افزایش سرعت را سخت و زمان بر می کرد.
گیربکس های غیر ترتیبی (سینکرون) : این نوع گیربکس دستی که امروزه به عنوان گیربکس دستی در انواع خودروهای سواری استفاده می شود این قابلیت را دارد که مقداری دنده را رها کرده و به دنده بالاتر بپرد. مثلا دسته دنده از دنده 2 به 4 قابل جابجایی است و نیازی به رعایت دستور نیست.

2- گیربکس اتوماتیک

شاید تا به حال سوار ماشینی با گیربکس اتوماتیک شده باشید. در این خودروها نیازی به تعویض دنده نیست و این عمل انجام خواهد شد

در سایر گیربکس های اتوماتیک و دستی که تعداد ضریب دنده محدودی تولید می کنند، در گیربکس های CVT نسبت سرعت بی نهایت ایجاد می شود که باعث از بین رفتن ضربه و تغییر ناگهانی سرعت ناشی از تعویض دنده می شود، به طوری که در گیربکس های CVT به صورت مداوم و متغیر است.

cvt گیربکس

از جمله مزایای استفاده از این نوع سیستم انتقال قدرت می توان به کاهش بیش از 18 درصدی مصرف سوخت نسبت به گیربکس های اتوماتیک معمولی، انتقال نرم و یکنواخت تر قدرت موتور، عملکرد دینامیکی بهتر، شتاب بهتر و کارکرد دائمی موتور در سیستم انتقال قدرت اشاره کرد. سرعت بهینه، که به سلامت موتور کمک می کند .

گیربکس های AMT

AMT مخفف Automated Manual Transmission است. این نوع گیربکس در واقع راحتی را برای راننده به خصوص در ترافیک شهری به ارمغان می آورد. در حالی که گیربکس های اتوماتیک پیچیدگی و هزینه گیربکس های اتوماتیک را ندارند. در قابل إن نوف از ستیمت های قدرت تنسیم همان کربکسهای شهرد که اکلاکیـکور کـهماها در آنها به یک سلمـه یکرینکی و مکانیک روشت میــــرد. اجزای جعبه دنده
AMT مجهز به انتخابگر تک دنده، واحد کنترل الکترونیکی، ECU، شیر برقی گاز یا شیر برقی گاز، شیفتر دنده برقی و کلاچ است.

در این نوع سیستم انتقال نیرو، راننده می تواند با قرار دادن اهرم تعویض دنده در حالت ویژه، دنده را به صورت دستی تعویض کند و در حالت اتوماتیک نیز می توان آن را به مجموعه الکترونیکی و مکانیکی اختصاص داد. هنگامی که راننده اهرم تعویض دنده را در حالت اتوماتیک قرار می دهد، واحد کنترل الکترونیکی به کلاچ الکتریکی دستور می دهد تا کلاچ را درگیر کند، سپس شیفتر دنده برقی دنده دستی را در دنده یک درگیر می کند، اما سیستم کلاچ برقی همچنان با کلاچ کار می کند. به حالتی که ماشین در یک دنده قرار می گیرد و پدال کلاچ پایین نگه داشته می شود. سپس هنگامی که راننده پدال گاز را فشار می دهد، بر اساس دور موتور و موقعیت سوپاپ گاز، کلاچ الکتریکی مجموعه دیسک و صفحه را درگیر می کند و خودرو شروع به حرکت می کند. در این حالت واحد پردازش ECU با پارامترهایی مانند سرعت خودرو، موقعیت دریچه گاز، دور موتور و سایر پارامترهای مهم در زمان مناسب فرمان درگیر شدن مجدد کلاچ را به مجموعه کلاچ برقی و فرمان درگیر شدن دنده دوم را می دهد. مونتاژ برای تغییر دنده برقی می دهد. مجدداً یک کلاچ تکی دیسک الکتریکی و صفحه را درگیر می کند، مشابه حالتی که کلاچ توسط راننده درگیر می شود و دنده 2 درگیر می شود و پدال کلاچ به آرامی رها می شود. این عملیات با ساده ترین دنده ادامه می یابد. هنگامی که اهرم تعویض دنده در حالت دستی است، راننده باید دستور لازم را برای ورود به مدار کلاچ الکتریکی و مجموعه تعویض دنده برقی بدهد. به طوری که وقتی راننده اهرم تعویض دنده را فشار می دهد تا دنده ها را سبک کند، این پیام طی یک فرآیند به کلاچ و دنده برقی ارسال می شود و دنده یک دنده سبکتر می شود، مثلا از 2 به 3.

گیربکس دنده DCT یا دو کلاچ

جدیدترین تکنولوژی های مکانیکی در این نوع گیربکس ساختار آن شبیه گیربکس های دستی است اما با استفاده از دو جعبه دنده مستقل که هر کدام به صورت جداگانه به سیستم کلاچ متصل می شوند. غیربهای زوج و فرد به روست عرهاد بر روی آن دو جیربکس مجزا تعبیه شده است. هر دو گیربکس در این سیستم به یک گیربکس تک پردازنده متصل می شوند و سیستم کنترل کلاچ توسط این واحد کنترل می شود. تعویض دنده و سرعت نیز با قطعات الکترومکانیکی متصل به محورهای جعبه دنده انجام می شود. این گیربکس ها که به نظر می رسد تمام اتوماتیک هستند به راننده امکان تعویض دستی دنده را نیز می دهند. این نوع گیربکس که معمولا به صورت پنج یا شش سرعته تولید می شود در خودروهای لوکس استفاده می شود و استفاده از مدل هفت سرعته نیز اخیرا در خودروهای اسپرت و مسابقه ای رواج یافته است.

3- گیربکس اتوماتیک

این نوع گیربکس که به آن گیربکس دستی نیز می گویند، تعویض دنده را برای راننده آسانتر از نوع دستی و کارآمدتر از نوع اتوماتیک می کند. تفاوت آن با گیربکس های اتوماتیک و دستی در این است که فرآیند تعویض دنده به صورت اتوماتیک انجام می شود اما به راننده این امکان را نیز می دهد که دنده ها را به دلخواه کم و زیاد کند.

گیربکس های اتوماتیک معمولی در دسته دنده بین کنسول ها تنها دارای چهار حالت حرکت باز، معکوس و پارک بنا به صلاحدید راننده هستند، اما این گیربکس ها با اهرم تعویض دنده به صورت شیفترهای مخصوص در پشت دستگاه نصب می شوند. فرمان، امکان کنترل سرعت دنده‌ها با کمتر و زیاد کردن آن‌ها به درویگر می‌دیند. این گیربکس ها انواع و نام های مختلفی دارند که توسط خودروسازان اصلاح شده است. رایج ترین آنها عبارتند از:

گیربکس های تیپترونیک: این گیربکس که از ابداعات پورشه بوده و از فناوری های انحصاری این شرکت محسوب می شود، عملکردی مشابه گیربکس های اتوماتیک معمولی دارد. ناگفته نماند که پورشه امتیاز استفاده از این سیستم را به برخی خودروسازان مانند فولکس واگن و آئودی فروخته است. با این سیستم امکان تعویض دنده قبل از فعال شدن سیستم اتوماتیک برای راننده وجود دارد. بنابراین اگر فاصله بین تعویض دنده توسط سیستم اتوماتیک زیاد باشد و ضرایب آنها با اختلاف زیاد انتخاب شود، راننده می تواند دنده ها را به صورت دستی تعویض کند. این نوع گیربکس همچنین به راننده اجازه می دهد تا دنده عقب را تغییر دهد.
گیربکس های تیپ ترونیک S: با گیربکس های S tronic، راننده باید حالت کنترل دستی را برای مداخله در تعویض دنده فعال کند. اما در این سیستم که مکانیزم پیشرفته تری دارد راننده می تواند بدون فعال سازی حالت دستی در تعویض دنده دخالت کند و در صورت عدم مداخله مجدد سیستم گیربکس به حالت اتوماتیک برمی گردد.
گیربکس های شیفت ترونیک: عملکردی مشابه گیربکس های تیپترونیک S دارند، این گیربکس که ساخت هیوندای است و معمولا در خودروهای این شرکت استفاده می شود، تفاوت چندانی با ترونیک تیپ S ندارد و تنها اهرم تعویض دنده دارد. دنده ها را می توان به صورت دسته دنده در وسط کنسول نصب کرد و در آنها شاهد اهرم تعویض فرمان نخواهیم بود.

 

 

اشتراک بگذارید

همین الان سفارش خرید کلاچ برقی را ثبت کنید!

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

زنبیل خرید
سوالی دارید؟اگر سوالی دارید از کارشناسان اهاکو بپرسید