آدرس

تهرانپارس انتهای اتوبان زین الدین گروه کارخانه جات صنعتی آزمایش

شعبه غرب: ستاری شمالی مخبری کبیری طامه

شماره تماس

۰۲۱-۷۷۷۹۰۰۶۱-۵

۰۹۳۷۷۶۵۸۵۶۳

۰۹۳۰۳۷۲۷۶۹۴

۰۹۱۰۶۲۹۳۵۵۰

امور نمایندگان جهت اخذ نمایندگی

۰۹۳۷۷۶۵۸۵۶۳

ایمیل

info@ehaco.co