کروز کنترل اهاکو

نصب کروزکنترل روی خودرو به چه شکل است؟

کروز کنترل کروز کنترل سیستمی در خودروها است که به راننده اجازه می دهد سرعت را در یک موقعیت ثابت کنترل کند. این سیستم معمولا کار خود را با کنترل میزان هوای ورودی به محفظه احتراق انجام می دهد. در واقع هدف از استفاده از کروز کنترل، حفظ سرعت دقیق رانند ...