کروز کنترل اهاکو

سیستم کروز کنترل خودرو

کروزکنترل یکی از ویژگی‌های پرکاربرد در خودرو های جدید است شما میتوانید کروز کنترل را در پراید، سمند، پژو و تمامی خودروهای فاقد این سیستم اضافه کنید کروزکنترل یکی از ویژگی‌های بسیار باارزش در خودروهای امروزی است. بدون این ویژگی سفر در مساف ...