مشخصات سیستم کلاچ هوشمند یا برقی

مشخصات سیستم کلاچ هوشمند یا برقی:

به منظور آشنایی بیشتر با این مجموعه مشخصات فنی و اجزا سیستم تعریف میشود:

الف : مشخصات فنی:

ولتاژ کاری : ۱۰۷-۱۶۷ DC

نوع موتور الکتریکی : DC MOTOR

دور موتور الکتریکی : ۸۰ RPM

گشتاور موتور الکتریکی : ۳۵ NM

سرعت گرفتن کلاچ : ۰.۸ SEC

ب : اجزاء تشکیل دهندۀ سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند

۱. کنترلر

۲. دسته دنده

۳. عملگر مکانیکی یا الکترو موتور- گیربکس کلاچ (ACTUATOR)

۴. دسته سیم

۵. کابل کلاچ

۶. نگهدارنده ها و ساپورتها

سایر مطالب

جعبه دنده خودکار
تاریخچه ی گیربکس اتوماتیک
توضیحات فنی کلاچ برقی
تاریخچه مختصر کلاچ اتوماتیک
کلاچ چیست؟