مشخصات سیستم کلاچ هوشمند یا برقی

مشخصات سیستم کلاچ هوشمند یا برقی:

به منظور آشنایی بیشتر با این مجموعه مشخصات فنی و اجزا سیستم تعریف میشود:

الف : مشخصات فنی:

ولتاژ کاری : 107-167 DC

نوع موتور الکتریکی : DC MOTOR

دور موتور الکتریکی : 80 RPM

گشتاور موتور الکتریکی : 35 NM

سرعت گرفتن کلاچ : 0.8 SEC

ب : اجزاء تشکیل دهندۀ سیستم کلاچ اتوماتیک هوشمند

1. كنترلر

2. دسته دنده

3. عملگر مکانیکی یا الکترو موتور- گیربکس كلاچ (ACTUATOR)

4. دسته سیم

5. كابل كلاچ

6. نگهدارنده ها و ساپورتها

سایر مطالب

جعبه دنده خودکار
تاریخچه ی گیربکس اتوماتیک
توضیحات فنی کلاچ برقی
تاریخچه مختصر کلاچ اتوماتیک
کلاچ چیست؟